Boxs Arkitektstudio AS

www.boxs.no
post@boxs.no
66 78 60 60
Besøk: Alfheim 24
Post: Alfheim 24, 1384 ASKER
Medlemsnr.: 100855
Org.nr.: 976548221
Antall arkitekter: 8
Antall ansatte: 9
Daglig leder: Pieter Paul Furneé
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 1/7/2019

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

- Enebolig Malmøyveien 24D, Malmøya (Oslo)
- Enebolig Trettestykket 56, Asker
- Villa Engelsrudstranda 36, Asker
- Enebolig Hogstadveien 25, Asker
- Hytte Båtbyggerstien 49, Hvasser
- 3 eneboliger Leangveien 21, 23 og 27, Asker
- 6 urban villa/90 leiligheter, Bjørndalen i Asker
- Vollenlia 18, 20 og 22, Vollen i Asker
- GM Brydesvei 21, Vollen i Asker
- Enebolig Østreheimsvei 13A, Årvoll i Oslo
- Hønsveien 131 - Asker
- Tomtestubben 4 - Bærum

under bygging i Asker:
- Syverstadkollen 38
- Breivikveien 41a
- Vollenveien 42
- Tomtestubben 10 - B

Boxs Arkitektstudio er gode til å utnytte tomter og eiendom maksimalt (tilbygg/sek.leilighet/flere boenheter), med god tilpasning til terreng, naboskap, energi/orientering (og regelverk!) - gjerne med kontraste

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven AS (2 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Indigo Arkitekter As (3 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (6 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark.as (5 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
THA Arkitekter AS (5 bilder)
LINK arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult AS, Sandvika (3 bilder)