Planforum Arkitekter AS

www.planforum.no
firmapost@planforum.no
46535079
Besøk: Anthon Walles vei 36
Post: Postboks 53, 1300 SANDVIKA
Medlemsnr.: 100381
Org.nr.: 974373483
Antall arkitekter: 9
Antall ansatte: 11
Daglig leder: Ingeborg Lieth Årøe
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 9/9/2019

Erfaringsområder

  • Arkitektur
  • Utredning / programmering

Referanser

Ytre Enebakk skole, 3 parallell barneskole og mini flerbrukshall
Nybygg
ca 7200 m2
Ferdig skolestart 2018

Hebekk skole. 3 parallell barneskole og mini flerbrukshall
Nybygg og tilbygg ca 6500 m2
Ferdig skolestart 2018

Nytt sykehjem med demenslandsby
Sykehjem for 174 personer med demens med landsby utforming
Nybygg, ca 17000 m2
Ferdig høst 2020

Fernanda Nissen skole, 4 paralell Oslo
Nybygg
Ca.9850 m².
Ferdig skolestart 2016.

Munkerud barneskole, 4 paralell Oslo
Nybygg
Ca. 10 000 m².
Ferdig skolestart 2016

Nordseter skole, Oslo
Nybygg
Ca. 7400 m²
Oppstart November 2012
Ferdig skolestart 2014

Nødetatene i Gran og Lunner, Gran
Nybygg, under bygging
1.Plass OPS plan og design konkurranse
Ca. 3900 m²
Ferdig August 2013

Høvik barneskole, Bærum
Nybygg og rehabilitering, under bygging
Ca. 1750 m² rehabilitering 5500 m² nybygg
Ferdig skolestart 2013Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven AS (2 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (3 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (6 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark.as (5 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
THA Arkitekter AS (5 bilder)
LINK arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult AS, Sandvika (8 bilder)