Statsbudsjettet 2021 - Forventninger

Arkitektbedriftene trekker frem spesielt fire punkter som vi venter fra regjeringens forslag.

Forventningene dreier seg i all hovedsak om investeringer og finansiering gjennom øremerking i det offentlige, samt ferdigstillelse av områdegjennomgang for virkemiddelapparatet, og bedring av offentlige anskaffelser.

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, forventer å se viktige tiltak i Statsbudsjettet som både forholder seg til korona og til regjeringens mål for bærekraft.

- Bærekraftmålene er fremdeles gjeldende. For mange av kommunene er den økonomiske usikkerheten nå for stor, og planlagte sykehjem og skoler settes på vent. Flere av kommunene som våger har imidlertid dårlig råd og ber om arkitektur på billigsalg. Dette utvikler ikke bærekraftige løsninger, poengterer han.

Arkitektbedriftenes fem viktigste forventninger til nytt statsbudsjett:

  • Investeringene i offentlige bygg og anlegg forseres for å ta igjen det som er blitt utsatt under korona.
  • Finansiering av kommunale helsebygg, undervisningsbygg og barnehager sikres gjennom øremerkede garantier og tilskudd.
  • Områdegjennomgangen for virkemiddelapparatet ferdigstilles og prioriterer en fokusert satsing på verdiskapende arkitektur og bærekraftmålene.
  • Offentlige anskaffelser blir et reelt verktøy for å oppfylle målene om lavere energibruk i bygg og mindre miljøfotavtrykk fra bygg og anleggsprosjekter, og for å oppfylle stedlige ambisjoner.

 

Les også Reaksjoner på statsbudsjettet >>

Relaterte saker


Mest leste saker