Sintef søker arkitekter for innspill

Sintef planlegger å samle et utvalg figurer og tabeller fra Byggforskserien i en håndbok, en slags norsk "lille-Neufert". 

Figursamlingen er tenkt som et støtteverktøy og oppslagsverk for arkitekter ved prosjektering. Boken vil ha en tematisk oppbygging med referanser til detaljbladene. Boken kan også være et hjelpemiddel ved undervisning av arkitektstudenter. Boken utformes etter modell av figursamlingene for Trehus og Beslag.

Sintef søker i den forbindelse arkitekter som har interesse for å være med i et uformelt og uforpliktende diskusjonsforum. Det vil være noen møter og eventuelt workshop i Oslo i forbindelse med dette.

For mer informasjon eller for å melde din interesse ta uforpliktende og direkte kontakt med Solveig Øyri i Sintef, Solveig.Oyri@sintef.no

Relaterte saker

UU

Ny veileder om universell utforming av uteområder

Publisert: 6. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019
490615091

MAKS-søk utvikles stadig videre

Publisert: 9. desember 2019
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
614715418

Arkitektur og næringsutvikling

Publisert: 21. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019

Mest leste saker