Sintef søker arkitekter for innspill

Sintef planlegger å samle et utvalg figurer og tabeller fra Byggforskserien i en håndbok, en slags norsk "lille-Neufert". 

Figursamlingen er tenkt som et støtteverktøy og oppslagsverk for arkitekter ved prosjektering. Boken vil ha en tematisk oppbygging med referanser til detaljbladene. Boken kan også være et hjelpemiddel ved undervisning av arkitektstudenter. Boken utformes etter modell av figursamlingene for Trehus og Beslag.

Sintef søker i den forbindelse arkitekter som har interesse for å være med i et uformelt og uforpliktende diskusjonsforum. Det vil være noen møter og eventuelt workshop i Oslo i forbindelse med dette.

For mer informasjon eller for å melde din interesse ta uforpliktende og direkte kontakt med Solveig Øyri i Sintef, Solveig.Oyri@sintef.no

Relaterte saker

MAKS startbilde

Enda bedre MAKS

Publisert: 13. mars 2020
UU

Ny veileder om universell utforming av uteområder

Publisert: 6. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019
1097387594

Arkitektbedriftene er påskestengt

Publisert: 2. april 2020
958443766

Felles oppfordring fra bransjen

Publisert: 16. mars 2020
1144652362

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Publisert: 11. februar 2020
1158815506

Språkkafé for utenlandske arkitekter

Publisert: 4. februar 2020

Mest leste saker