Se debatten om arkitekturpolitikk

Arkitektbedriftenes debatt om arkitekturpolitikk i Arendalsuka gikk av stabelen mandag 12. august klokken 17:30. Se opptak av debatten her.

Arkitektbedriftene er igjen på Arendalsuka. Denne gangen inviterte vi til innlegg og debatt under tittelen Lokal og nasjonal arkitekturpolitikk - trenger vi det?

Tre innledende talere tok for seg spørsmålet fra forskjellige synsvinkler. Rasmus Reinvang steppet inn for Oslobyråd Hanna Marcussen, som måtte melde forfall, og redegjorde for hvordan MDG ser på arkitekturens rolle i byutviklingen og hvorfor man mener det er en god ide med en byarkitekt i Oslo.

Enkelte arendalitter som hadde tatt turen til kinoen sin var nok ganske enig da Ungunn Hylen Thomassen, fra Trafo arkitektur, snakket om situasjonen i byen og behovet for overordnet styring og strategi i utviklingen av sentrumsområdene. Bevaring og forutsigbarhet var nøkkelord man kunne kjenne seg igjeni.

Dernest gikk Egil Skavang gjennom Arkitektbedriftenes syn på by-, kommune- eller regionsarkitektrollen, og understreket viktigheten av å påse en gjennomført tanke fra toppen for å bygge kvalitet som beriker samfunnet også på mange andre områder enn dem man kanskje vanligvis forbinder med arkitektur.

Etter innlegene kom Liv Kari Eskeland (H) og Christian Eikeland (FrP) til og panelet satte seg ned for debatt rundt betydningen og behovet for arkitekturpolitikk.

Besøk også www.arkitekturskaperverdi.no for mer informasjon om arkitekturens verdiskapning.