Nytt møte med KMD

Arkitektbedriftene hadde denne uken et nytt møte med statssekretær Heidi Nakken i KMD for å snakke om behovet for å få ut nye kommunale plan- og prosjektoppgaver fra kommuner og fylker.

Møtet var en oppfølging fra møtet den 22. oktober og var initiert av Arkitektbedriftene.

Fra næringen deltok Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende ingeniørers forening (RIF), i tillegg til Arkitektbedriftene. Fra KMD deltok representanter fra administrasjonen i tillegg til statssekretæren.

Tydelig budskap

Organisasjonenes budskap var at det er i ferd med å oppstå en betydelig mangel på nye større prosjekter i kommunal- og fylkeskommunal sektor, og at dette vil få konsekvenser både for byggenæringen og for kommunene og fylkene som trenger skoler, barnehager, helsebygg, administrasjonsbygg og kulturbygg.

Kartlegging hos medlemmer og annen statistikk ble fremlagt som viser markedssituasjonen hos arkitektene og rådgiverne og som allerede er i ferd med å få negativ effekt hos entreprenørene.

Les mer om Arkitektbedriftenes seneste bransjetermometer >>

Tydelige tall

Situasjonen er godt dokumentert gjennom hele koronaperioden, og spesielt Arkitektbedriftenes medlemstermometer viser at den er i ferd med å forverre seg. Dersom det ikke iverksettes tiltak som sikrer kommunene slik at de tør å igangsette nye prosjekter utover i 2021 vil markedsbortfallet bli betydelig og kunne få alvorlige konsekvenser som igjen vil kunne forsterke seg gjennom næringens verdikjede de neste årene.

- Dessverre var ikke statssekretæren positiv til å vurdere tiltak, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene. - Departementets budskap var at byggenæringen må være forberedt på endringer i markedet og at det er behov for å gjøre en innsats innenfor utvikling av bærekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering.

 

Arkitektbedriftene følger opp tematikken.

Relaterte saker

1014259732

Byarkitekt i hovedstaden

Publisert: 19. mai 2021
958443766

Byggenæringen skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11. mai 2021
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Arkitektbedriftenes forventninger til revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 10. mai 2021
Årvoll-7_websize

Savner politisk handlekraft

Publisert: 7. mai 2021
1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
180708611

Koronarelaterte regelendringer

Publisert: 12. januar 2021

Mest leste saker