Arkitektur skaper verdi - Birketveit i Iveland kommune

For å overleve som sted ble bygdas tradisjoner og identitet slått sammen med ambisjonene om en klimavennlig stedsutvikling. En fremoverlent kommune så hvordan man kan dra fordeler av å bygge tett, også på et lite sted.

Iveland kommune ligger ca. 40 minutter nord for Kristiansand og består av tettstedene Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. Til sammen har disse stedene i overkant av 1200 innbyggere. I likhet med steder av tilsvarende størrelse, hadde kommunen en utfordring med fraflytting og hadde derfor befolkningsøkning som en uttalt målsetting.

Det er en særlig utfordring for bygder og småbyer å konkurrere med større områder om å være attraktive steder å bo. Politikerne i Iveland kommune var nysgjerrige på hvordan arkitektmiljøet oppfattet Birketveit og satte i gang et parallelloppdrag. 12 ulike grupper ønsket å stille med fagkompetanse. Ola Roald arkitekter, som til slutt fikk forespørselen om å utforme nytt kommunesenter, så at stedets spredte bebyggelse kunne være til hinder for en fremtidsrettet utvikling og fikk kommunen med på å satse på fortetting.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og ikke minst samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Birketveit trekkes blant annet frem:

• Ny møteplass for innbyggerne
• Flere unge og eldre ønsker å bli boende
• Frigjøring av tid for hjemmetjenestene
• Bilfritt område gir viktig signaleffekt

Sosial verdi

Ved å samle boliger, butikker og offentlige funksjoner på ett sted har innbyggerne i Iveland fått et nytt samlingspunkt. Befolkningstallet i kommunen har vært stabilt siden prosjektet ble realisert, noe som betyr at folk nå velger å bli boende. Utbyggelsen av Birketveit sentrum har koblet eldre og unge sammen gjennom nye botilbud, og det har kommet flere uformelle møteplasser som bidrar både til å skape verdi for innbyggerne og noe eget å tilby besøkende.

For å beholde de unge, fortsetter kommunen å satse på riktige boliger til riktige priser. I nasjonal sammenheng trekkes stedsutviklingsprosjektet på Birketveit frem som et attraktivt og velfungerende eksempel som flere kommuner kan dra nytte av.

Miljøverdi

Landsbykonsept i massivtre er med på å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan gjøre bygdene til klimavennlige og attraktive steder å bo. Det underjordiske parkeringshuset har bidratt til at parkområdet er bilfritt, noe som sender en grønn signaleffekt. Å bygge i massivtre er et klimavennlig alternativ. Treet lagrer CO2, og mer bruk av tre i bygg er et uttalt politisk virkemiddel i kampen om å redusere Norges klimagassutslipp.

Økonomisk verdi

Flesteparten av de nye leilighetene ble solgt i løpet av kort tid. Dette er oppsiktsvekkende, til sammenlikning med tidligere hvor det ble solgt én til to boliger per år i hele kommunen. Kommunen eier tomten, og på sikt vil de ha fått tilbake de investerte midlene. Sentrum på Iveland, som nå inneholder butikk, post, kafe, bibliotek, bygdekino, kulturarena og mineralutstilling har økt omsetningen hos dagligvarehandelen med 25 %.

Nå bor dessuten en større andel av pleietrengende samlet sentralt slik at hjemmetjenesten får mer tid til pleie, og bruker mindre tid på reising. Dette medfører også reduserte kostnader for kommunen.

Les mer om hvordan Birketveit skaper verdi her >>

Fakta om Birketveit

Prosjekttype: Stedsutvikling
Oppdrag: Nybygg, samlokalisering, fortetting
Kommune: Iveland
Program: Boliger, næringsbygg, bibliotek, torg
Prosjektvarighet: 2009-2019
Oppdragsgiver: Iveland kommune
Arkitekt: Ola Roald arkitekter
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Byggekostnad: 11 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 640 m2
Kvadratmeterpris: 17 000 kr
Anskaffelsesprosedyre: Parallelloppdrag med prekvalifisering og direkte anskaffelse
Gjennomføringsstrategi: Hovedentreprise

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker