Ber om møte med statssekretæren

Arkitektbedriftene og RIF har bedt om et møte med statssekretær i KMD. Vi ønsker å snakke med departementet om hvordan staten kan bistå økonomisk og kompetansemessig slik at kommuner og næring kan iverksette nødvendige tiltak raskere.

De prosjekterende bransjene i byggenæringen står klare for å finne løsninger sammen med myndighetene som kan bidra til å sikre at viktige økonomiske mekanismer ikke stopper opp, og at verdikjedenes økonomiske grunnlag opprettholdes på varig basis heter det i henvendelsen.

Byggenæringen sysselsetter en fjerdedel av landets arbeidstagere og er i tillegg en forutsetning for mange andre verdikjeder. I dagens krise er det helt avgjørende å holde byggenæringen i gang for at ikke folks, bedrifters og landets økonomi skal stoppe opp og dermed skape store og varige skader.

Som under finanskrisen er det svært viktig å raskt få frem nye bygge- og anleggsprosjekter i offentlig sektor. Disse vil kunne kompensere for bortfall av oppdrag i privatmarkedet, som i sterk grad vil følge økonomiske konjunkturer og stoppe opp nå. De statlige byggherrene har respondert, men kommunene må ha bistand.

Næringen står sammen

RIF og Arkitektbedriftene har sammen med de øvrige bransjene i byggenæringen tidligere levert et brev til regjeringen om behov for krisepakke for byggenæringen. Det videre arbeidet må handle om konkrete tiltak for å utløse nye offentlige prosjekter som gir oppgaver og oppdrag til hele byggenæringens verdikjede over lengre tid. Her må de enkelte bransjene gi råd direkte til fagdepartementene.

Arkitekter og rådgivere er første ledd i byggenæringens verdikjede, og har kapasitet til å bistå kommunene med å utrede og klargjøre nye prosjekter. 

Relaterte saker

909045800

Bransjetermometer uke 22

Publisert: 4. juni 2020
855090566

Kontordrift og koronavirus

Publisert: 4. juni 2020
1183666889

Nye kontrakter og korona

Publisert: 3. juni 2020
902096912

Regjeringens forslag til støttepakke 3

Publisert: 29. mai 2020

Mest leste saker