Ekstraordinære tiltak

I tider som disse, er det viktigere enn noen gang at vi legger ulikheter til side og samles om det vi som næring har til felles. Søndag 22. mars sendte bygg- og anleggsnæringen et felles dokument til regjeringen.

Les hele dokumentet her >>

I dokumentet ber næringen om ekstraordinære tiltak for å holde hjulene i gang for alle delene av næringens verdikjede, og om at regjeringen kommer med tiltak som letter den økonomiske belastningen som bedriftene nå er kommet i. Eksempelvis:

  • Bruke offentlig innkjøpsmakt og forsere små og store byggeprosjekt.
  • Foreta bevilgninger slik at kommuner og offentlige byggherrer må få ekstra midler for å finansiere nye prosjekter som kan starte opp raskt.
  • Tiltak for raskere saksbehandling i kommunene.
  • Regelen om at 60 prosent av boligprosjekter må være solgt før igangsetting må lempes på.
  • Smidig og effektiv håndtering av grensekontroll for varer og personer på tvers av landegrensene.
  • Regelverket for karantener må praktiseres slik at det ikke unødig hindrer at ressursene, varer og personell kan være i produksjon.
  • Opprettelsen av en krisegruppe for å avklare behov for å sikre ressurser og bemanning i næringen.
  • Tiltak for å styrke faopplæring og sørge for flere læringsplasser for å unngå mangel på arbeidskraft på sikt 

Regjeringen ba i forrige uke næringen om et innspill til krisetiltak, og forbereder en egen proposisjon som skal legges frem allerede onsdag 25. mars.

Arkitektbedriftene og RIF har i felleskap deltatt aktivt i arbeidet med å gi innhold og formuleringer til brevet.

Løpende rådgivning

Arkitektbedriftene rådgir nå medlemmer løpende i en rekke spørsmål, og svarer på alle henvendelser som strømmer inn. Samtidig er det foreningens høyeste prioritet å arbeide for at markedet til arkitektbedriftene ikke stopper opp på kort og på lang sikt. Produksjon og inntekter må holdes oppe og nye prosjekter og konkurranser må forseres frem.

Vi har allerede fått flere gode svar fra byggherrer og etater i stat og kommuner, på våre brev og henvendelser de siste dagene. Disse følges fremover opp med møter og samtaler.

Vi vil også fortsette med bransjetermometeret, lik det vi sendte ut i forrige uke, for hele tiden å ha et oppdatert bilde av våre medlemmer situasjon. Vi håper mange tar seg tid til å svare på disse spørsmålene når de kommer også denne uken.

Relaterte saker

909045800

Bransjetermometer uke 22

Publisert: 4. juni 2020
855090566

Kontordrift og koronavirus

Publisert: 4. juni 2020
1183666889

Nye kontrakter og korona

Publisert: 3. juni 2020
902096912

Regjeringens forslag til støttepakke 3

Publisert: 29. mai 2020

Mest leste saker