Utvidelse av ny kompensasjonsordning

Etter forhandlinger mellom regjeringen og FRP den siste uka er den økonomiske pakken økt med 4,4 milliarder, og en del av disse går til ordningene som kan komme en arkitektbedrift til gode.

Utvidelsen av kompensasjonsordningen innebærer at kompensasjonsgraden i støtteordningen økes fra 60 til 70 % i september og oktober, fra 70 til 85 % i november og desember, og fra 70 til 80 % i januar og februar 2021. I tillegg økes makstaket på hvor mye tilskudd en bedrift kan få fra 50 til 80 millioner pr måned. 

Videre forlenges en ordning med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår av 2021, og tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen økes fra 40 % til 60 %.

Det har også blitt besluttet at regjeringen skal videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021, og oppstarten for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt utsettes fra februar til 1. april. 

Tiltakene er foreløpig kun fremlagt på en felles pressekonferanse, og det har enda ikke kommet en formell pressemelding fra regjeringen eller en forskrift om kompensasjonsordningen, så AiN må ta forbehold om at endringer kan komme. Les mer om krisepakken hos E24.

Relaterte saker

KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021
180708611

Koronarelaterte regelendringer

Publisert: 12. januar 2021
180708611

Endringer i permitteringsregelverket

Publisert: 17. desember 2020
902096912

Frist for refusjon av sykepenger

Publisert: 8. desember 2020

Mest leste saker