Støtte fra BAE - frist i dag!

Vi minner om BAE-programmet i Prosjekt Norge, som hver høst og vår utlyser såkornmidler. Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet.

Dette er midler knyttet til prosessinnovasjon - relevant for alle deler av fagområdet i byggenæringen. Maksimalt søknadsbeløp er angitt på nettsiden.

Frist for høsten er i dag 20.10.2020.

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • handler om prosess
  • gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • engasjerer bredt i partnermassen
  • er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Beskrivelse av søknadsprosess finnes på BAE-programmet nettsider >>

Relaterte saker

1124655758

Nye krav til aktivt likestillingsarbeid 

Publisert: 6. november 2020
1184836539

Likestilling i arkitektbransjen 

Publisert: 6. november 2020
1193139637

Bedrede systemer og små endringer

Publisert: 5. november 2020
1197865054

Bransjetermometer uke 43

Publisert: 30. oktober 2020

Mest leste saker