Spennende kunnskap på fagseminar

Med innlegg fra engasjerte og erfarne aktører, gikk Arkitektbedriftenes fagseminar «Tidligfase – nye prosesser, erfaringer og utfordringer» av stabelen i Næringslivets hus torsdag 23. mai.

Fagseminaret

På programmet sto innlegg fra

Etter foredragene svarte panelet på spørsmål fra Egil Skavang og tilhørere i salen. Opptak fra arrangementet vil bli lagt ut når det er redigert og klart for publisering.

Se opptak av innleggene her >>

Årsmøter i foreningen

Det ble også avholdt årsmøter i Arkitektbedriftene i Norge og Arkitektbedriftene i Norge Service. Styre og valgkomite fikk enkelte nye medlemmer.

Nytt styre består av:

Styreleder      

 • Siri Merethe Bakken, OSLO WORKS, Oslo

Styremedlemmer

 • Elisabeth Paus, IARK, Oslo
 • Lars Christensen, ABO Plan og Arkitektur, Bergen
 • Michelle Wright, Norconsult, Trondheim
 • Solveig Erdal, Stein Hamre, Svolvær
 • Tarald Lundevall, Snøhetta, Oslo

Varamedlemmer

 • Christian Dahle, CF Møller, Oslo
 • Inger Anne Landsem, PKA, Trondheim
 • Fredrik Sømme, Asplan Viak, Kristiansand

Ny valgkomite:

 • Leder Lars Jarle Nore, Bergen
 • Alessandra Kosberg, Oslo
 • Tom Forsberg, Trondheim

Arkitektbedriftene ønsker for øvrig å takke avgåtte medlemmer av disse fora for deres innsats gjennom mange år.