Oppdatert veiledning til TEK17 § 7-3 Sikkerhet mot skred

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 om sikkerhet mot skred er oppdatert i tråd med nye veiledere fra NVE om skred i bratt terreng og utredning og bygging i kvikkleireområder.

 NVE er nasjonal skredmyndighet og Direktoratet for byggkvalitet støtter seg på NVEs skredfaglige råd.
 
Endringene i veiledningen til byggteknisk forskrift endrer ikke sikkerhetsnivået, men innebærer en tydeliggjøring og utdyping av metodikken som kreves både for sikkerhet mot kvikkleireskred og for kartlegging av andre skredtyper.
 

Relaterte saker

820106544

Svar på Likestilling- og mangfoldsundersøkelsen!

Publisert: 18. mars 2021
1176253113

Endringer i praksisordningen

Publisert: 29. januar 2021
1183666889

Mekling.no – hvordan kan vi hjelpe?

Publisert: 12. januar 2021
1183666889

Årets tariffoppgjør

Publisert: 16. desember 2020

Mest leste saker