Send din neste rammesøknad via MAKS

Alle MAKS-abonnenter har nå muligheten til å sende og signere rammesøknader, inkludert gjennomføringsplan, til alle landets kommuner. Les mer for å komme i gang her.

MAKS utvides med en ny modul for byggesøknader. Dette er igangsatt i forbindelse med at dagens Byggsøk skal fases ut, og søknadsløsninger vil bli tilgjengelig via ulike fagsystem i markedet. Arkitektebedriftene har konsesjon for å levere søknadsløsning, og retter seg mot arkitektmarkedet.

Alle MAKS-abonnenter har også tilgang til den nye modulen. Du logger inn med din vanlige MAKS-bruker. Dersom du allikevel ikke har tilgang, meld fra til helene@arkitektbedriftene.no, så oppdaterer vi tilgangen for deg. Logg inn her: https://byggsok.net. Alle ansatte kan arbeide med byggesøknaden, men for å sende til Altinn for signering, må du ha riktig rolle i Altinn. Her er framgangsmåten for å sette riktig rolle i Altinn for ansatte i ditt foretak.

Merk også at dersom du benytter denne løsningen for å sende rammesøknad, så er det ikke sikkert vi har (f.eks.) skjema for IG klart, når du trenger det. Dette er under utvikling.

Du kan opprette ansvarsretterklæringer til involvere foretak. Disse kan distribueres til foretaket via Altinn, og signeres i Altinn. Alle erklæringer kan inngå i gjennomføringsplanen, og dersom de er signert i Altinn, vil dette oppdateres automatisk.

Når du oppretter en rammesøknad, vil gjennomføringsplanen automatisk oppdateres med ansvarsrettserklæringene du legger inn. Informasjon du har lagt inn i kvalitetsplanen, blir også automatisk overført og oppdatert i byggesøknaden. Du må ha opprettet en kvalitetsplan i MAKS for å kunne opprette en byggesøknad.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på bruk av løsningen; som brukervennlighet, ledetekster osv. Send til helene@arkitektbedriftene.no 

 

Relaterte saker


Mest leste saker