Nytt kurs om komplekse byggesaker

NAL, Arkitektbedriftene, RIF og Faggruppen for bygg og anlegg har gått sammen om å arrangere kurs i de fem største byene.

I dette kurset tar vi opp sentrale utfordringer i byggesaker som mange kommer opp i og hvor eksempler og praksis kan diskuteres. En advokat tar oss gjennom både formelle og materielle krav som vi må være oppmerksomme og bevisste på. I tillegg til punktlisten under vil aktuelle nyheter i PBL omhandles.

Vi inviterer også tre lokale aktører; en ingeniør, en arkitekt og en byggesaksbehandler til å bidra med erfaringer og eksempler. Det åpnes for spørsmål og diskusjon underveis i kurset.

Hovedforedragsholder advokat Anders Evjenth vil blant annet berøre følgende punkter i forbindelse med byggesak:

Formelle krav:
Forhåndskonferanse
Krav til søknad
Ansvarsfordeling og Kompetansekrav i byggesaken, og de ansvarliges roller
Kommunens behandling av søknaden

Materielle krav:
Reguleringsplanen – tolkning av formål og bestemmelser
Minstekrav til infrastruktur
Håndtering av privates rettigheter
Tilsyn og kontroll
Dispensasjon og fravik


Målsetting med kurset: Få dypere innsikt i Plan- og bygningsloven. Bli tryggere i rollen som prosjekterende og ansvarlig søker.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter og ingeniører som arbeider med prosjekter og byggesøknader.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Faggruppen for bygg og anlegg(FBA), Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN). Ansatte hos medlemsbedrifter i Arkitektbedriftene får rabatt.

Detaljert program kommer.

Se mer informasjon om og påmelding til de fem lokale kursene her:

17. april: Utfordringer i komplekse byggesaker - Tromsø

18. april: Utfordringer i komplekse byggesaker - Trondheim

19. april: Utfordringer i komplekse byggesaker - Bergen

20. april: Utfordringer i komplekse byggesaker - Stavanger

26. april: Utfordringer i komplekse byggesaker - Oslo

 

Relaterte saker