Ny konjunkturundersøkelse ute - svar innen fredag 19. januar!

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturundersøkelse er igjen på gang. Svarene er viktig for hele bransjens kunnskap om markedet. Se ditt kontors leders mailboks for invitasjon til undersøkelsen. Svarfrist fredag 19. januar. Resultatet presenteres på vårt innholdsrike frokostmøte om arkitektmarkedet 8. februar - meld deg på nå!

Arkitektbedriftene spør to ganger i året lederne av alle våre medlemsbedrifter om forrige halvår og neste halvår hva angår ordrereserve og antall årsverk. Nå ønsker vi å løfte ytterligere kvaliteten på datainnhenting og analyse, og har derfor innhentet hjelp av TNS Gallup.

Se konjunktur-rapportene fra 2015, 2016 og 2017 her.

Tidligere har undersøkelsen vist ulikheter i utviklingen av arkitektkontorenes marked i ulike regioner. Arkitektkontorlederne har i sum vært stadig positive til sine egne fremtidsutsikter de siste to årene. Nå er vi spente på hvordan kontorlederne ser på 2018.

Arkitektkontorledernes fremtidsutsikter er viktige som indikator for hele byggenæringens fremtid, da arkitektene ofte er de første til å merke både oppgang og nedgang i etterspørselen.

Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert på vårt innholdsrike frokostmøte om markedssituasjonen i arkitektbransjen torsdag 8. februar. Meld deg på her.