Mekling.no – hvordan kan vi hjelpe?

Og hvordan kan du bistå mekling.no som ekspert? Arkitektbedriftene har siden i våren 2020 deltatt i samarbeidet gjennom mekling.no for bedre konflikthåndtering utenfor rettssystemet. Enten ved bruk av eksperter eller meklere for å løse konfliktene.

Initiativet til å starte Mekling.no kom fra bygge- og anleggsbransjen. Nå deltar de største offentlige byggherrene (Statsbygg, Bane Nor, Statens Vegvesen, Nye Veier) sammen med foreningenr som er tilknyttet NHO mm. (Arkitektbedriftene, RIF, EBA, NELFO, MEF). I tillegg deltar Standard Norge og universitetsmiljøene. Advokatforeningen huser sekretariatet som «nøytral» part. Hvilken rolle kan det være aktuelt at arkitekter har i dette samarbeidet – og hvordan kan Mekling.no bistå arkitektfirmaene?

Det er særlig to områder som peker seg ut – bistand fra Mekling.no for å håndtere konflikter i prosjektsammenheng og at arkitekter går inn som eksperter/fagkyndige for å bistå andre i bransjen,

Mekling

Foreløpig har Mekling.no rundt 60-70 sertifiserte meklere som er spesialutdannet til å løse konflikter utenom domstolene. Dette er stort sett advokater, men vi har også ingeniører, økonomer, psykologer og andre. Poenget med å bruke mekling er at denne prosessen går mye raskere, er billigere og ofte bedre for partene enn domstolsbehandling. Partene bestemmer selv prosessen - også om man vil avslutte meklingen - og man er mye friere til å bringe inn andre forhold enn det som er mulig i en rettsprosess.  Etter avsluttet mekling kan partene fortsatt ha et samarbeid, meklingen skaper ikke «vinnere og tapere» som ved en dom.

Mekling kan komme inn allerede tidlig dersom det oppstår konflikter i et prosjekt som man ikke kan løse selv gjennom forhandlinger.  Dette kan gjelde f.eks. kontraktforståelse, endringer, tillegg, og sluttoppgjør.  Selv mindre omtvistete beløp kan være egnet for mekling. 

Hvis du har behov mekling eller ønsker mer informasjon om dette kan du ta kontakt enten med Arkitektbedriftene eller direkte til Mekling.no ved daglig leder Morten Tveten (se kontaktinfo nedenfor).

Bruk av ekspert

Eksperten – eller «oppmannen» som er blitt bruk hittil – kan ha flere roller.  Mekling.no har nå rundt 110 eksperter innen ulike felt.  Disse bidrar til konfliktløsning på særlig fire områder:  

  1. Gir uttalelse som objektiv ekspert f.eks. på rett eller feil utførelse på et teknisk område eller det kan omhandle kontraktforståelse.
  2. Deltar sammen med andre eksperter i konfliktløsning/mekling, eller mekler på egen hånd.
  3. Som fagkyndig meddommer i domstolene.
  4. Som deltaker i konfliktløsningsteam som etableres i større prosjekter.

Bruk av ekspert fremgår av en del standardkontrakter, og NS 8401/02 gir en mulighet for å benytte en ekspert i form av en oppmann dersom en av partene krever det. Det vil derfor kunne være aktuelt for et arkitektkontor å trekke på en slik objektiv ekspert gjennom henvendelse til Mekling.no. 

Samtidig har Mekling.no stort behov for dyktige eksperter som kan bistå andre som er i en konflikt eller som meddommer. Det er foreløpig veldig få arkitekter på Mekling.no sine lister – vi trenger flere her! Gjerne erfarne arkitekter som har interesse for en slik oppgave fra ulike prosjekter.  Mekling.no arbeider også med å utvikle ekspertrollen gjennom kursing, hvorav det første kurset ble avhold 19. -20. oktober 2020.

Arkitektbedriftene vil anbefale alle som ønsker å bidra om å ta kontakt med Morten Tveten. Arkitekter sitter inne med god oversikt over prosjekter, om fremgang, myndighetskrav mm., og har et sjeldent godt overblikk over byggeprosesser. Arkitektene vil derfor være godt egnet som ekspert og mekler i tvister om tolkningen av NS8401/02, og også som en del av et team i større prosesser i andre kontraktsforhold. 

Vil du vite mer om dette, kan du gå inn på www.mekling.no eller ta kontakt med Morten Tveten,  morten.tveten@mekling.no , telefon 906 07 153.

Relaterte saker


Mest leste saker