Lo:Le landskap og plan AS

www.lolelandskap.no
mari@lolelandskap.no
41506783
Besøk: Synnavinden 45
Post: Synnavinden 45, 9015 Tromsø
Medlemsnr.: 122293
Org.nr.: 917090041
Antall arkitekter: 7
Antall ansatte: 7
Daglig leder: Mari Anneline Aston Bergset
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Landskapsarkitektur

Referanser

Lo:Le er en engasjert, internasjonal og tverrfaglig gjeng. Vi jobber bredt med landskapsarkitektfaget fra et nordlig ståsted, men er klare for interessante oppgaver uavhengig av geografi . Vi ønsker å være tydelige formgivere og levere høy designkvalitet i god dialog med våre kunder og fremtidige brukere.
Overvann, snø, vegetasjonsbruk og klima er sentrale tema i alle våre prosjekter og en del av kontorets kjernekompetanse. Disse temaene følger også kontoret opp i forskning og utviklingsarbeid gjennom undervisning, foredragsvirksomhet og deltagelse i ulike faglige verksted.
Lo:Le jobber gjerne i team med andre kontorer, fag eller aktører, og ser dette som en produktiv metode for å oppnå de beste resultatene. På samme måte jobber vi også aktivt for å bidra til positive prosesser som en viktig nøkkel til både arkitektonisk kvalitet og bærekraft i prosjektene.

Kontoret har sentral godkjenning for PRO tiltaksklasse 3 og SØK kl. 2.

Tjenester:
Landskapsarkitektur i alle faser, fra regulering til byggeoppfølgning.
Alle typer prosjekter fra små til store, og fra private til offentlige.
Utarbeidelse av arealplaner etter Plan og bygningsloven, komplett med planbeskrivelse, bestemmelser og plankart.
Kartlegging, utredninger og illustrasjonsarbeid.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


A3 Arkitektkontor A/S Harstad (4 bilder)
Arkitektkontoret Amundsen as (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, TROMSØ (5 bilder)
Borealis Arkitekter as (6 bilder)
Steinsvik Arkitektkontor AS (8 bilder)
Lo:Le landskap og plan AS (1 bilder)
fra Innersida AS (5 bilder)
Fjellknatt Arkitektstudio AS (1 bilder)
Utpost AS (8 bilder)
Tofan Arkitektur (8 bilder)