Fjellknatt Arkitektstudio AS

www.fjellknatt.no
post@fjellknatt.no
90294327
Besøk: Strandveien 16
Post: Strandveien 16, 9300 Finnsnes i Troms
Medlemsnr.: 122375
Org.nr.: 919419776
Antall arkitekter: 3
Antall ansatte: 4
Arkitekt MNAL
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 7/15/2024

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Landskapsarkitektur
  • Prosjektadministrasjon

Referanser

ARKITEKTUR
- Skisse/ anbudstegninger for nybygg Patricias Gatekjøkken i Setermoen
- Anbudstegninger - Leiligheter, 10 boenheter i Sørreisa - husbank
- Anbudsdokumenter med tegninger - Tilbygg til Ferdinand barnehage - Sørreisa kommune
- Skisseprosjekt/Forprosjekt/ Detaljprosjektering - 14 leiligheter på Gibostad (fortettingsprosjekt) - ferdig skissefase, pågående arbeid med forprosjektfase
- Skisseprosjekt/Forprosjekt - Sentrale leiligheter i RIngveien på Finnsnes
- Detaljprosjektering - Olsborg Flerbrukshall i Målselv kommune
- Detaljprosjektering - Senja VGS, Finnfjordbotn - ombygging PPT/OT
- Detaljprosjektering -Brekka barnehage, Sørreisa - tilbygg/ombygging - detaljprosjektering.
- Detaljprosjektering -Nordborg VGS, Finnsnes - tilbygg - detaljprosjektfase - pågående arbeid
- Skisseprosjekt - Fritidsboliger i Salangen - 3 enheter

PLAN og LANDSKAP
- Detaljregulering for "Hamn i Senja", Berg kommune. Privat planforslag. Reguleres til fritids-, rekreasjons- og turismebruk. I tillegg vil planen inneholde arealer avsatt til boliger og fritidsboliger samt grøntarealer
- Detaljregulering for "Kromma steinuttak" i Lenvik kommune. Privat planforslag. Reguleres til masseuttak og veg. 65 dekar.
- Detaljregulering for "Skrolsvik turist- og fritidsanlegg". Privat planforslag. Reguleres til fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthavn, veg og friluftsformål. 100 dekar.
- Detaljregulering for "Nye Seljestad" på Finnsnes, Lenvik kommune. Området er på om lag 20 dekar og vil bli regulert til småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, vei, fortau og grønnstruktur og utarbeides med utgangspunkt i gjeldende sentrumsplan for Finnsnes.
- Detaljregulering for "Risøynes" i Tranøy kommune. Området er på 148 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, bolig, turistformål, veg, LNFR og småbåthavn og er i samsvar med kommuneplanen.
- Detaljregulering for "Daltuni Vassvik". Privat planforslag. Reguleres til boligformål. 2,7 dekar.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


A3 Arkitektkontor A/S Harstad (4 bilder)
Arkitektkontoret Amundsen as (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, TROMSØ (5 bilder)
Borealis Arkitekter as (6 bilder)
Steinsvik Arkitektkontor AS (8 bilder)
Lo:Le landskap og plan AS (1 bilder)
fra Innersida AS (5 bilder)
Fjellknatt Arkitektstudio AS (1 bilder)
Utpost AS (8 bilder)
Tofan Arkitektur (8 bilder)