IKON Arkitekt og Ingeniør AS

www.ikon.as
post@ikon.as
71540455
Besøk: Hauggt. 12-14
Post: Hauggt. 12-14, 6509 KRISTIANSUND N
Medlemsnr.: 121795
Org.nr.: 992869631
Antall arkitekter: 3
Antall ansatte: 11
Daglig leder: Svenn-Andre Aakerli
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Smøla Helsesenter 1.100 m2
Legesenter, helsestasjon, tannlegeklinikkBruhagen Sentrumsbygg 3.200 m2
Legesenter, BTH, tannlege, bank, restaurant, kontorerSmøla Rådhus 1.700 m2.Sunndal Varmtvannsbasseng 500m2.
Tilbygg til svømmehall.Aure Helsesenter 2.000m2
Ombygging sykehjem,legesenter,helsesenter.Skålahallen - Molde.
Idrettshall,undervisningsrom i tilknytning til skolebygg.Hopen Sentrum - Utomhusområde 14,5 dekar.
Trafikkløsning,torg,gatetun.Byggeledelse/Byggherreombud:
Smøla vindpark, Smølahallen, Gurisenteret, NAV Smøla, Aure Kommune - idrettshall, skole- og kulturbygg, Statkraft - Smøla Vindkraftsenter.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitektene bbw AS (8 bilder)
ART arkitekter og ingeniører AS (3 bilder)
Georg Øye Arkitektkontor AS (8 bilder)
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS (8 bilder)
Sporstøl Arkitekter as (8 bilder)
VATNE ARKITEKTER AS (4 bilder)
Norconsult AS, Molde (6 bilder)
Hallvard Huse AS (7 bilder)