VATNE ARKITEKTER AS

www.vatnearkitekter.no
post@vatnearkitekter.no
91668065
Besøk: Myrabakken 1
Post: Myrabakken 1, 6413 MOLDE
Medlemsnr.: 100213
Org.nr.: 989252410
Antall arkitekter: 5
Antall ansatte: 5
Daglig leder: Kjell Johan Vatne
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Fuglset Terrasse, Molde
Boliger og forretning, 10.500 m2
Full prosjektering. Ferdig bygd 2012

Bjørnsund leirskole, Fræna
Nytt internatbygg og nytt bryggehus,
rehabilitering av bryggehus og skole
Full prosjektering. Ferdig bygg 2012

Oshaug Metall as, Molde
Nytt støperi, Molde
Ide- og skisseprosjekt under arbeid

Kleive skole og barnehage, Kleive
Ny skole og barnehage, 2.500 m2
Full prosjektering. Ferdig 2006

Bergetippen barnehage, Aukra
Nybygg 900 m2
Full prosjektering, 2011-2014

Molde Rådhus, Molde
Rehabiliteringsarbeider 2012

ERGAN opplevelse-/infosenter, Bud, Fræna
Full prosjektering. Ferdig bygd 2013

Revdal hytte i Bud
Full prosjektering. Ferdig bygd 2011

Se hjemmeside for flere referanser.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitektene bbw AS (8 bilder)
ART arkitekter og ingeniører AS (3 bilder)
Georg Øye Arkitektkontor AS (8 bilder)
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS (8 bilder)
Sporstøl Arkitekter as (8 bilder)
VATNE ARKITEKTER AS (4 bilder)
Norconsult AS, Molde (6 bilder)
Hallvard Huse AS (7 bilder)