Frokostmøte om samspillskontrakter

I forbindelse med utgivelsen av Samspill i bygge- og anleggsprosjekter, et samarbeidsprosjekt mellom Arkitektbedriftene (AiN)og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), fulgte man opp med et frokostmøte tirsdag 28. januar.

Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper. I frokostmøtet snakket Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene, samt advokat Morten Gran, om byggherrestyrt samspill, entreprenørstyrt samspill og prosjektallianse. Særlig sistnevnte har avstedkommet en del interesse den senere tid.

Etter møtet fikk de rundt 70 tilhørerne anledning til å stille spørsmål og diskutere. Rundt 30 fulgte møtet på streaming.

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt.

Frokostmøte samspillskontrakter Anette Søby Bakker >>

Kontraktsmalene for samspillskontrakter Morten Gran >>

Selve veilederen kan lastes ned her >> 

Relaterte saker


Mest leste saker