Endringer i SAK10 og TEK17

Fra 1. mai 2021 er det gjort endringer i både byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

1. mai kom en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke kommunen om tillatelse. Se veiledningen til § 4-1

Videre er det kommet en ny bestemmelse med veiledning i byggteknisk forskrift § 6-5 som definerer begrepet "frittliggende". Se § 6-5 med veiledning.

DIBK har oppdatert sin veiviser Bygg terrasse og tilbygg uten å søke, som er rettet mot den som har planer om å bygge. 

Også Byggforskserien beskriver detaljert hvilke tiltak som nå er unntatt fra søknadsplikten.

Den reviderte anvisningen 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt gir en detaljert oversikt over tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10), og hvilke betingelser som gjelder.

Relaterte saker


Mest leste saker