Brev til byggherrer og kommuner

For å motvirke at arbeid stopper unødvendig opp, sendte Arkitektbedriftene i forrige uke, i samarbeid med RIF, et brev til byggherrer og kommuner i hele landet.

Brevet ble sendt til alle landets ordførere, i tillegg til aktører på byggherresiden som Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Nye Veier AS, Bane NOR, Statsbygg, Forsvarsbygg, Sykehusbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Kommunenes Sentralforbund.

I brevet heter det blant annet:

"I denne tiden vi er i nå, er det kritisk for våre medlemsfirmaer, og deres ansatte, at pågående byggeprosjekter ikke stoppes eller forsinkes av byggherrenes manglende tilstedeværelse eller beslutningsevne, og at anbud/konkurranser som pågår, eller skal ut i markedet, ikke forsinkes. Vi ser dessverre allerede nå at anbudskonkurranser, tildelinger og prosjekter forsinkes fra byggherresiden - til tross for omfattende tiltak fra regjeringen for å holde hjulene i gang."

Les hele brevet her >>

God respons fra kommunene

Arkitektbedriftene blir kontaktet av flere offentlige byggherrer og kommuner etter at vi sendte dem brev om å holde hjulene i gang, og har hatt flere samtale med spesifikke kommuner.

Mange kommuner har flere prosjekter som er klare for å bli bearbeidet og sendt ut i markedet, men disse ligger ikke i årets budsjett og kommunen mangler arbeidskapasitet. Dette er mindre og mellomstore prosjekter som vil gi gode oppgaver i regionen.

Det er viktig nå å kommunisere til myndighetene at en økning av tilskuddene til kommunene vil kunne utløse prosjekter som gir verdi nå både for kommunene og for næringen, og at de er klare. Prioritering av innsatsområder bør vurderes. Mange kommuner mener det er spesielt aktuelt å leie inn kapasitet nettopp til plan og forberedelse av nye prosjekter.

 

Relaterte saker

909045800

Bransjetermometer uke 13

Publisert: 27. mars 2020
1066533618

Retten til omsorgspenger

Publisert: 27. mars 2020
855090566

Kontordrift og koronavirus

Publisert: 27. mars 2020
952643774

Oppdrag og korona

Publisert: 26. mars 2020

Mest leste saker