Arkitekturfilm Oslo 2020

Unn deg en tur til den femte utgaven av filmfestivalen Arkitekturfilm Oslo, 13.-15. mars. Årets program presenterer 13 filmer som vises på Cinemateket og ROM. Temaet for Arkitekturfilm Oslo 2020 er DET VI IKKE VET - Hvordan planlegger og bygger vi for en fremtid vi ikke kjenner?

Se programmet for Arkitekturfilm Oslo her >>

På sine nettsider skriver Arkitekturfilm Oslo:

DET VI IKKE VET - Hvordan planlegger og bygger vi for en fremtid vi ikke kjenner?
Vi har gått inn i menneskets tidsalder. Mennesket er en progressiv art, av natur alltid utviklende og ekspanderende, og setter nå tydelige geologiske spor på planeten. 

Arkitekturfilm Oslo 2020, Det vi ikke vet, handler om fremtiden. Menneskeheten står i dag ovenfor en mengde avgjørende valg. Hvordan legger vi til rette for muligheter og fremtidig liv? Hvordan har den nære fortid sett for seg vår samtid og hva kan vi lære av dette? Hvordan betrakter vi – samtiden – fremtiden?  

"Det er faktisk to holdninger man kunne innta overfor det ukjente. Den ene er å godta forkynnelsen fra folk som sier at de vet, på grunnlag av bøker, de innviddes mysterier eller andre kilder til inspirasjon. Den andre måten er å gå ut og undersøke for seg selv. "  Bertrand Russell (britisk filosof).

Fremtiden og det ukjente, og menneskets forestilling om det vi ikke vet, er på ulike måter tema i filmene som vises under Arkitekturfilm Oslo 2020.  Årets festival tar oss med ut i verdensrommet, under jordens overflate, inn i det hellige, tilbake til 60-tallet og inn i fremtiden. Vi blir kjent med eksperimentbyen som aldri ble noe av, det futuristiske bolighuset som floppet, menneskelige krefter som ødelegger, mennesker som søker skjønnheten, og mennesker som forsøker å reparere og legge til rette for fremtidig liv på kloden.

Arkitekturfilm Oslo er organisert av ROM for kunst og arkitektur. Samarbeidspartnere i 2020 er Oslo arkitekturtriennale og FINNO, og årets arenaer er ROM og Cinemateket. Programrådet består av Gjertrud Steinsvåg (leder, ROM for kunst og arkitektur), Per Henrik Svalastog (arkitekt og styremedlem på ROM), og Morten Ragnøy Ednes (arkitekt/byutvikler og seniorrådgiver på DOGA).

Les mer her >>

Relaterte saker


Mest leste saker