Årets tariffoppgjør

Arkitektbedriftene ble i november enige med henholdsvis AFAG, Parat og Naturviterne om en forlengelse av nåværende tariffavtale for perioden 2020-2022.

Som en del av forlengelsen ble det gjort fire mindre språklige endringer i tariffavtalen for å tilpasse den til endret ordlyd i lovverket. De språklige endringene endrer ikke avtalens innhold.

Arkitektbedriftene gikk i oktober inn i forhandlinger med AFAG for å gjøre avtalen noe mer fleksibel, og bedre balansert for begge parter. Det lyktes ikke for partene å komme til enighet om en endring som begge parter kunne stå inne for, og partene falt derfor ned på en ny forlengelse av gjeldende avtale. Det har vært viktig for Arkitektbedriftene å unngå økte økonomiske forpliktelser i tariffavtalen i en utfordrende økonomisk periode.

Tariffavtalene finner du her. Du kan lese protokollen fra årets oppgjør her.

Relaterte saker


Mest leste saker