Webinar om arkitektur i plan- og byggesaker

Er plan- og bygningsloven en «ja-lov» når det gjelder å sikre arkitektonisk kvalitet?

Tirsdag 6. juni arrangerer Dibk, sammen med med Fredrik Holth, dosent i juridiske fag NMBU og partner i Holth & Winge, et webinar om handlingsrom i plan- og byggesak for å sikre arkitektonisk kvalitet.

Ny rapport om arkitektonisk kvalitet

Arkitekturdebatten i Norge har fått et oppsving de siste årene. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bestilt en ny rapport «Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak». Den nye rapporten klarlegger og tydeliggjør kommunenes juridiske handlingsrom for å styre arkitektonisk kvalitet i de bygde omgivelsene.

I tillegg vurderer rapporten suksesskriterier og barrierer for å lykkes med å sikre arkitektoniske kvaliteter i plan- og byggesaksforvaltning.

De viktigste funnene og anbefalingene

På webinaret vil Fredrik Holth dele de viktigste funnene og anbefalingene i rapporten.

Han har skrevet flere utredninger, bøker og artikler innen plan- og bygningsrettslige temaer. Fredrik er en av de to grunnleggerne til selskapet Holth & Winge AS, som tilbyr kurs og opplæring til en rekke aktører, og holder over 100 foredrag hvert år. For tiden er han også dosent ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. 

Meld deg på her 

Praktisk informasjon

Sted: Webinar
Dato: 6. juni 2023
Tid: kl.09:00 - kl.10:00