Webinar - BVP - Prestasjonsinnkjøp Del TO for deg som er viderekommende

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Påmeldingsfrist 12. mai, kl. 12:00.

Meld deg på her >>

 

Målgruppe:

Målgruppe for del to: de som planlegger eller har kjørt BVP-prosjekter

Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer eller allerede bruker BVP – prestasjonsinnkjøp

Målet med webinaret:

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Forkunnskaper: 

Del en (som går tidligere samme dag) eller deg som har erfaring med BVP - Prestasjonsinnkjøp

Praktisk informasjon:

 • Arrangementet gjennomføres som et webinar hvor deltakere mottar teams-lenke på e-post etter at påmeldingsfristen går ut kl. 12.00 den 12.05.2021.
 • Det planlegges å streame arrangementet slik at opptaket blir tilgjengelig for deltakerne i etterkant.
 • Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.
 • Arrangementet har en begrensing på 250 deltakere, slik at deltakere som allerede vurderer eller bruker BVP vil bli prioritert

Program innhold:

Del to vil rette seg mot de med BVP-erfaring. 

(forbehold om endringer)

 • Innledning
 • Hva skiller de ulike metodene BVP, samspill, IPD, TVD (target value design) og andre alliansekontrakter fra hverandre? 
 • Forskning fra NTNU: foreløpige funn og råd til nye BVP-prosjekter
 • BVP-kontrakten - hva er annerledes? 
 • Derfor er ukentlig risikorapportering lurt
 • Slik nådde vi prosjektmålsetningene og prestasjonspåstandene
 • Evaluering av BVP-tilbud 
 • Erfaring fra innføring av BV i et entreprenørfirma

Pris:

Arrangementet er gratis

Programkomitè:

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken - DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktpersoner:

Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt@dfo.no)

Praktisk informasjon

Sted: Webinar
Dato: 20. mai 2021
Tid: kl.13:00 - kl.16:00