Webinar: BVP - Prestasjonsinnkjøp Del EN for deg som er nybegynner

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Påmeldingsfrist 12. mai, kl. 12:00.

Meld deg på her >>

 

Målgruppe:

Målgruppe for del en: de som ikke har kjørt BVP-prosjekter

Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer BVP – prestasjonsinnkjøp

Målet med webinaret:

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Forkunnskaper: 

Ingen spesielle forkunnskaper.

Praktisk informasjon:

 • Arrangementet gjennomføres som et webinar hvor deltakere mottar teams-lenke på e-post etter at påmeldingsfristen går ut kl. 12.00 den 12.05.2021.
 • Det planlegges å streame arrangementet slik at opptaket blir tilgjengelig for deltakerne i etterkant.
 • Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.
 • Arrangementet har en begrensing på 250 deltakere, slik at deltakere som allerede vurderer eller bruker BVP vil bli prioritert

Program innhold:

Del en vil rette seg mot BVP-nybegynnere og del to vil rette seg mot de med BVP-erfaring. 

(forbehold om endringer)

 • Velkommen
 • Introduksjon av metoden – BVP-veiledning – hvor finner jeg hva?
 • Best Value Approach – tankene bak BVP - hva er annerledes i Norge?
 • Innkjøp av konsulenttjenester
 • BVP og regelverket 
 • Best Value for leverandører - hvorfor bør vi levere tilbud i BVP- konkurranser og hvordan gjør vi det? 
 • Hvordan forberede bruk av BVP – i tilbudet og utførelsen? 
 • Erfaringer fra Fjerdingby skole - Hvordan velger vi prosjekt, hva vil vi oppnå med BVP, og hvilke gevinster har vi fått?
 • Presentasjon av kommende BVP-prosjekter
 • Del to starter to timer senere - Har du meldt deg på det også?

Pris:

Arrangementet er gratis

Programkomitè:

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken - DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktpersoner:

Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt@dfo.no)

Praktisk informasjon

Sted: Webinar
Dato: 20. mai 2021
Tid: kl.09:00 - kl.11:00