Webinar - Arkitekter i skvis

Bruk av totalentrepriser og nye samarbeidsformer blir stadig mer utbredt. Som en konsekvens blir de prosjekterende ofte påført store tap og redusert lønnsomhet.

Bakgrunnen synes å være at totalentreprenører har høye forventninger til hva en rådgiver skal tåle av samordning og avvik i fremdriften for prosjekteringen. Nivået på detaljeringen av arbeidstegninger, stadige avklaringer og mangelfullt fokus på prosjekteringsledelse, sammen med et betydelig kostnadsfokus hos entreprenørene, leder også til at de prosjekterende i mindre grad får aksept for tillegg til honoraret.

Selmer har de siste årene ført flere saker for domstolene om denne type spørsmål, og har nylig skrevet en mer omfattende fagartikkel om problemstillingene.

I dette webinaret vil Selmer dele av sine erfaringer om temaet. Det legges også opp til en diskusjon blant deltakerne om hvordan disse problemene faktisk oppleves i bransjen.

Webinaret er kun åpent for Arkitrektbedriftenes medlemmer. Link til pålogging kommer i e-post.

Foredragsholdere er Johannes Meyer-Myklestad og Astrid Stenersen fra Advokatfirmaet Selmer.

Johannes Meyer-Myklestad er partner i Selmer og spesialist på entrepriserett, eiendomsutvikling og tvisteløsning. Han har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstoler (inkludert Høyesterett), skjønnsretter og voldgiftsdomstoler, og har ved flere anledninger håndtert tvister som omhandler større byggesakskomplekser som har gått over flere år.

Astrid Stenersen er spesialist i entrepriserett, kontraktsrett og tvisteløsning. Hun gir løpende rådgivning i de mest komplekse sakene og har utstrakt prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett.  

Meyer-Myklestad har som redaktør gitt ut boken "Rådgiverkontrakter i et nøtteskall" fra 2019, der Stenersen er en av medforfatterne. 

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt
Dato: 21. mars 2024
Tid: kl.09:00 - kl.10:00