Veterinærhøgskolen

- Statusoppdatering

Arkitektbedriftene har satt søkelys på det utlyste parallelloppdraget for utviklingen av den gamle Veterinærhøgskoletomten i Oslo de siste ukene.

Etter mange henvendelser fra medlemmer som reagerer på betingelsene i denne konkurransen, som fremstår som utnyttelse av en bransje i et presset marked tok Arkitektbedriftene saken opp med Oslobygg og Linstow eiendom hvor vi bl.a. påpekte dette:

  • Oppdragsgiver må enten øke honoraret eller begrense kravene til leveranse, slik at dette står i forhold til hverandre.
  • Oppdragsgiver bør gjennomføre et rent parallelloppdrag uten en uforpliktende og uforutsigbar opsjon.
  • Oppdragsgiver bør være sin innkjøpsmakt og sitt samfunnsansvar bevisst og ikke oppfordre til merleveranse.

Våre påstander ble tilbakevist av Oslobygg og Linstow. Samtidig har de gjort noen endringer i parallelloppdraget hvor blant annet antall team er redusert til 3, og honoraret er økt noe pr team.

Ulovlig opsjon til KOFA

I parallelloppdraget er det tatt inn en opsjon Arkitektbedriftene mener er ulovlig og i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Oslobygg og Linstow er uenig og tilbakeviser dette. Av prinsipielle årsaker er det viktig at vi får en avklaring på om denne praksisen er lovlig og Arkitektbedriftene vil derfor løfte saken til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Oppsummering

Vi mener fortsatt forespurt materiale og arbeidsmengde ikke står i forhold til honorar i dette oppdraget. I tillegg er det stor usikkerhet om en eventuell videreføring av oppdrag, både gjennom at opsjonen er uforpliktende fra oppdragsgiver sin side og fordi den vil bli prøvet i KOFA.

Arkitektur skaper verdi og bør honoreres deretter.

Relaterte saker


Mest leste saker