Vestlandske byggedager 1. november

Hold av dagen for den 25. utgaven av Vestlandske byggedager! Det blir en rekke spennende debatter og presentasjoner fra lokale prosjekter og nyheter. Arkitektbedriftene er medarrangør, og oppfordrer våre medlemmer til å delta!

Praktisk informasjon

Sted: Bergen
Dato: 1. november 2018
Tid: kl.00:00 - kl.00:00