Velkommen til frokostseminar: Arkitekter og rådgivende ingeniører i skvis

Bruk av totalentrepriser og nye samarbeidsformer blir stadig mer utbredt. Som en konsekvens blir de prosjekterende ofte påført store tap og redusert lønnsomhet.

Bakgrunnen synes å være at totalentreprenører har høye forventninger til hva en rådgiver skal tåle av samordning og avvik i fremdriften for prosjekteringen. Nivået på detaljeringen av arbeidstegninger, stadige avklaringer og mangelfullt fokus på prosjekteringsledelse, sammen med et betydelig kostnadsfokus hos entreprenørene, leder også til at de prosjekterende i mindre grad får aksept for tillegg til honoraret.

De siste årene har vi ført flere saker for domstolene om denne type spørsmål, og vi har nylig skrevet en mer omfattende fagartikkel om problemstillingene.

I frokostseminaret vil vi dele av våre erfaringer om temaet. Vi vil også legge opp til en diskusjon blant deltakerne om hvordan disse problemene faktisk oppleves i bransjen.

Ta gjerne kontakt med advokat Sindre Larsen eller Henning Rosenlund Wahlen i forkant dersom du har noen spesifikke problemstillinger du ønsker at vi behandler.

Les mer, og meld deg på her. 

 

Praktisk informasjon

Sted: Løkkeveien 111, Stavanger
Dato: 15. februar 2024
Tid: kl.08:30 - kl.10:00

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..