Velkommen til årsmøte i AiN

Årets årsmøte avholdes elektronisk på teams. Alle påmeldte medlemmer vil få tilsendt lenke.

Årsmøtet starter kl. 12.00 og følger vanlig oppsett. Pass på at alt det formelle er i orden når det gjelder stemmegivning og/eller fullmakter etc.

Spørsmål kan rettes til post@arkitektbedriftene.no 

Praktisk informasjon

Sted: Teams
Dato: 6. juni 2024
Tid: kl.12:00 - kl.13:00
Påmeldingsfrist: 4. juni 2024

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..