Veileder om konsekvensutredninger

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har laget en ny veileder om hvordan viktige miljøtema skal utredes i konsekvensutredninger. I større plansaker og konsesjonssaker er konsekvensutredningen en viktig del av grunnlaget for å kunne gjøre et gjennomtenkt  vedtak. Arrangementet demonstrerer veilederen og legger vekt på temaene landskap og kulturmiljø.

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 28. januar 2021
Tid: kl.09:00 - kl.10:00

Andre arrangementer

29.11.2023 Skolen som kulturarena
05.12.2023 Webinar om fargebruk i arkitekturen