Utvidet HMS-kurs for ledere

Grette holder utvidet HMS-kurs for daglige ledere og andre med personalansvar 2. februar 2016. Medlemmer av Arkitektbedriftene får halv pris.

I tillegg til å være en god oppdatering på sentrale arbeidsrettslige temaer oppfyller dette kurset lovens krav til obligatorisk HMS-opplæring for øverste leder. Alle deltakerne vil få tilsendt kursbevis i etterkant.

Kurset er delt i to og tar for seg disse temaene:

Del I: En brush-up på arbeidsmiljølovens mest sentrale bestemmelser

Arbeidsmiljølovens formål og oppbygning
Midlertidig ansettelse
Innleie/utleie av arbeidstakere
Arbeidstid
Fortrinnsrett
Vikarbyråreglen og krav til likebehandling
I tillegg gis en kort oversikt over hovedtrekkene i nye lovendringer i 2015 (arbeidstid, aldersgrense og konkurranseklausuler)

Del II: Utvalgte temaer innen helse, miljø og sikkerhet

Kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
Inkluderende arbeidsliv - oppfølging av sykefravær
Likebehandlingsreglene - forbud mot diskriminering
Kontrolltiltak

Deltakeravgift: 2 500,- pr. person.

Påmeldingsfrist 19. januar 2016, meld deg på direkte til Grette her.

Praktisk informasjon

Sted: Advokatfirmaet Grette, Filipstad Brygge 2, Oslo
Dato: 2. februar 2016
Tid: kl.08:00 - kl.12:30
Påmeldingsfrist: 19. januar 2016
Pris medlem: Halv pris for medlemmer av Arkitektbedriftene
Pris ikke-medlem: 2500 kr

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..