Veterinærhøgskolesaken - opsjonen er ulovlig

Den såkalte «Veterinærhøgskolen» - et parallelloppdrag utlyst av Oslobygg KF og Linstow eiendom om utvikling av den gamle veterinærhøgskoletomten på Adamstuen i Oslo var en viktig prinsippsak Arkitektbedriftene jobbet med i 2023. 

Etter mange henvendelser fra medlemmer som reagerte på betingelsene i denne konkurransen, som fremsto som utnyttelse av en bransje i et presset marked, tok Arkitektbedriftene saken opp med Oslobygg og Linstow eiendom hvor vi bl.a. påpekte dette:
  • Oppdragsgiver må enten øke honoraret eller begrense kravene til leveranse, slik at dette står i forhold til hverandre.
  • Oppdragsgiver bør gjennomføre et rent parallelloppdrag uten en uforpliktende og uforutsigbar opsjon.
  • Oppdragsgiver bør være sin innkjøpsmakt og sitt samfunnsansvar bevisst og ikke oppfordre til merleveranse.

Våre påstander ble tilbakevist av Oslobygg og Linstow. Samtidig ble det gjort noen endringer i parallelloppdraget.

I parallelloppdraget var det tatt inn en opsjon Arkitektbedriftene mente var ulovlig og i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Oslobygg og Linstow var uenig og tilbakeviste dette. Av prinsipielle årsaker var det viktig å få en avklaring på om denne praksisen er lovlig og Arkitektbedriftene løftet saken til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). 

Veterinærhøgskolesaken er et eksempel på hvordan private og offentlige byggherrer utnytter konkurransesituasjonen til å få vår bransje til å levere mer for mindre. Lave timepriser er kanskje den største trusselen mot arkitektonisk kvalitet, lønnsomhet, soliditet og til syvende og sist renomme for bransjen.

Ulovlig opsjon

Nå er klagen behandlet i Kofa, og avgjørelsen er tydelig:

«Oslo kommune v/Oslobygg KF har brutt anskaffelsesforskriften § 19-1 (2), ved ikke å følge forskriftens krav om at opsjoner klart skal angi hvilke endringer oppdragsgiver kan foreta, i hvilket omfang og på hvilke vilkår», er konklusjonen til Kofa.

Vi er glade for denne avgjørelsen fra KOFA som avklarer viktige, prinsipielle spørsmål rundt opsjoner i parallelloppdrag. Det ville vært for galt om det skulle være fritt frem for oppdragsgivere å lokke frem ekstra, ubetalt innsats i et parallelloppdrag hvor det er totalt uforutsigbart om det overhodet er et oppdrag i den andre enden eller hvilket omfang det vil ha, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør og Anette S Bakker, juridisk sjefrådgiver,  i Arkitektbedriftene. 

Les mer her på Arkitektur

, og på Byggeindustrien (krever innlogging).

Her kan du lese hele KOFA avgjørelsen. 

Relaterte saker


Mest leste saker