Supplering av søknader i MAKS-søk

I MAKS-søk finner du nå funksjonen for Supplering av søknad, som gir brukerne en enklere og mer effektiv måte å håndtere byggesaker på. Som ansvarlig søker kan du nå enkelt ettersende nødvendig dokumentasjon direkte i MAKS-søk.

Med den nye Supplering av søknad-funksjonen trenger du ikke lenger å sende dokumentasjon via e-post. Du kan legge ved dokumenter som oppdaterte tegninger, forklarende notater eller andre relevante vedlegg.

Kommunikasjonen med kommunen blir enda mer digitalisert. 

Finn mer informasjon og send din første supplering på MAKS-søk.

Relaterte saker


Mest leste saker