Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

www.so-la.no
post@so-la.no
98839752
Besøk: Ruseløkkveien 14
Post: Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Medlemsnr.: 122246
Org.nr.: 918152458
Antall arkitekter: 15
Antall ansatte: 16
Daglig leder: Ole Rydningen
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 5/23/2022

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Utredning / programmering
  • Landskapsarkitektur
  • Byggeledelse
  • Prosjektadministrasjon

Referanser

Studio Oslo Landskapsarkitekter utvikler innovative og demokratiske landskaps-, byrom- og byformingsprosjekter som prioriterer mennesker, økologi og interaksjonen mellom disse. Vi ser på bærekraftige og velfungerende, brukervennlige og attraktive by- og landskapsrom som fundamentale i folks liv og som grunnlag for levbare byer og tettsteder.Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.

SOLA ble grunnlagt av Ole Rydningen og Ashley Conn i mars 2015. I dag har kontoret 16 ansatte inklusiv landskapsarkitekter, arkitekter, byplanlegger og urbanister. Vi baserer vårt arbeid på sosiale og økologiske prinsipper, forståelse av byform og byromsstruktur, og viktigheten av brukerinvolvering og brukerforståelse i prosessen med å skape attraktive og brukervennlige bylandskap.
Samtidig har vi en multidisiplinær og grenseoverskridende tilnærming til vårt arbeid og våre prosjekter, og streber etter å jobbe på tvers av landskap, arkitektur og infrastruktur for å skape vellykkede og fremtidsrettede resultater i den moderne urbane konteksten.
For å oppnå dette arbeider vi tett med involvering av så vel brukere og lokale ressurspersoner som oppdragsgivere og kommunale myndigheter, og fokuserer på inngående samarbeid med øvrige fag samt koordinering med tilstøtende prosjekter.

Vi trives i komplekse situasjoner og ulike skalaer, hvor mange forskjellige hensyn må kombineres for å skape et best mulig prosjekt. SOLA forsøker kontinuerlig å skape merverdi gjennom multifunksjonelle løsninger som er attraktive, driftssikre, med holdbare og bestandige materialer og et sterkt fokus på miljø i form av biodiversitet og stedegen vegetasjon, grønn mobilitet, og åpen overvannshåndtering.

Kontoret har lang erfaring og god kompetanse i alle prosjekteringsfaser, reguleringsplaner, utredninger og rapportskriving og prosjektledelse.
SOLA tilbyr tjenester som spenner fra store områdeprosjekter og utredninger, til alle prosjekterings- og planfaser, samt prosjekt- og prosessledelse. Vår tverrfaglige tilnærming og gjennomgående interesses for byutviklings- og landskapsprosesser gjør oss i stand til å løse vidtspennende oppgaver. SOLA jobber med flere store oppdrag og mange spennende samarbeidspartnere, blant annet andre landskapsarkitekter, arkitekter, lysdesignere, sosiologer, antropologer, resirkuleringsarkitekter og eiendomsutviklere.
SOLA har sentral godkjenning for både PRO (tiltaksklasse 3) og SØK (tiltaksklasse 2) innen Landskapsarkitektur.

Kompetanseområder:
- Landskapsarkitektur, Urban Design, Byplanlegging
- Stor skala offentlige og private prosjekter
- Byrom, plasser, gater og byparker
- Pedagogisk design for alle typer skoler og universitetsfasiliteter
- Miljøvennlig design og konstruksjon
- Strategisk planlegging av friområder og blå-/ grønnstruktur
- Gjenåpning og restaurering av vassdrag
- Planlegging og utforming av rekreasjons- og aktivitetsområder
- Anbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontrahering
- Byggeledelse og oppfølging på byggeplass

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


LOF arkitekter AS (7 bilder)
Hille Melbye Arkitekter AS (7 bilder)
Delta Arkitekter (8 bilder)
Jan Bauck Arkitektkontor AS (7 bilder)
AKC Arkitekter AS (8 bilder)
April Arkitekter AS (8 bilder)
Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter MNAL AS (8 bilder)
Rodeo arkitekter AS (5 bilder)
Atelier Oslo (6 bilder)
Niels Torp+ Arkitekter AS (8 bilder)
SAMARK AS (3 bilder)
Oslo Works AS (1 bilder)
Alliance arkitekturstudio as (8 bilder)
Element Arkitekter AS (9 bilder)
ASAS arkitektur AS Oslo (5 bilder)
Enerhaugen Arkitektkontor AS (8 bilder)
ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as (4 bilder)
Dyrø og Moen AS (8 bilder)
Arkitektene AS - Espen Eskeland (8 bilder)
C.F. Møller Norge AS (8 bilder)
Arkitema Architects AS (8 bilder)
ASPLAN VIAK AS, OSLO (4 bilder)
Derlick Arkitekter AS (8 bilder)
Dyrvik Arkitekter AS (8 bilder)
Arkitektene Astrup og Hellern AS (4 bilder)
LINJE ARKITEKTUR AS (8 bilder)
ARK19 arkitektkontor as (7 bilder)
BA Arkitekter AS (5 bilder)
4B Arkitekter AS (6 bilder)
FILTER ARKITEKTER AS (8 bilder)
Momentum Arkitekter AS (4 bilder)
Lund Hagem Arkitekter A/S (7 bilder)
Metropolis Arkitektur og Design AS (5 bilder)
Kritt Arkitekter AS (1 bilder)
Bølgeblikk Arkitekter as (5 bilder)
Longva Arkitekter AS (8 bilder)
NAV arkitekter AS (3 bilder)
LMR arkitektur as (8 bilder)
Felix Arkitekter AS (5 bilder)
Heggelund & Koxvold AS (1 bilder)
Meinich Arkitekter AS (1 bilder)
KIMA arkitektur AS (5 bilder)
FuthArk Arkitekter AS (8 bilder)
Lie Øyen arkitekter AS (4 bilder)
Skaara Arkitekter AS (8 bilder)
Kristin Jarmund Arkitekter AS (6 bilder)
PPR Arkitektur & Design AS (8 bilder)
Sletvold Arkitekter MNAL AS (8 bilder)
TAG Arkitekter as (8 bilder)
Amdahl Strøm & Cappelen Arkitekter AS (8 bilder)
RATIO ARKITEKTER AS (8 bilder)
SAAHA AS (7 bilder)
Spor Arkitekter AS (4 bilder)
Stavseth & Lervik Arkitekter AS (2 bilder)
Schjelderup Trondahl Arkitekter AS (8 bilder)
Nordic Office of Architecture AS (8 bilder)
absolutt arkitektur as (8 bilder)
Kile Stokholm Arkitekter AS (8 bilder)
SPINN Arkitekter AS (8 bilder)
Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS (8 bilder)
Strand / Løken arkitekter AS (2 bilder)
VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER AS (8 bilder)
Snøhetta Oslo AS (4 bilder)
A-LAB AS (8 bilder)
Søren Yran AS (1 bilder)
Pilot Arkitekter AS (6 bilder)
Set AS (3 bilder)
Fabel Arkitekter (8 bilder)
Nydalen Arkitektkontor (4 bilder)
Austigard Arkitektur AS (1 bilder)
Arkitektskap as (4 bilder)
wood arkitektur + design AS (7 bilder)
alt.arkitektur as (8 bilder)
Stein Halvorsen Arkitekter AS (8 bilder)
NOMA arkitekter AS (8 bilder)
HBA Arkitekter AS (8 bilder)
Pir II Oslo AS (6 bilder)
Haugen / Zohar Arkitekter AS (5 bilder)
Besseggen arkitekter as (8 bilder)
KOHT Arkitekter AS (8 bilder)
Trearkitekter AS (1 bilder)