Solli Arkitekter AS

www.arkitektsolli.no
post@arkitektsolli.no
32830780
Post: Grønland 61, 3045 DRAMMEN
Medlemsnr.: 100384
Org.nr.: 963155808
Antall arkitekter: 9
Antall ansatte: 11
Daglig leder: Lara Dadadottir
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Landskapsarkitektur

Referanser

Arkitektfaglig prosjektering
Alle prosjekter er unike og utfordrende. I utviklingen av nye hus tar vi hensyn til lokal byggeskikk og stedstilpassing. Alle steder er forskjellige og bygg må tilpasses det miljøet det skal reises i. Dette gjelder estetisk, i materialer, form og målestokk, - og ikke minst må det tilpasses byggherrens behov, ønsker og økonomiske rammer. God arkitektur er å se løsninger. Selv små og tilsynelatende enkle prosjekter krever at mange spørsmål blir besvart. Et valg ett sted har gjerne konsekvenser for løsninger i andre deler av huset. Utfordringen er å sammenfatte alle de små trådene til et ferdig bygg. Da kreves det god arkitekturfaglig kompetanse, kjennskap til lover og forskrifter, kommunale planer og erfaring fra tidligere prosesser. Vi prosjekterer alle typer bygg med solid kompetanse og lager funksjonell arkitektur som er tilpasset sted, mennesker og økonomi.

Byggesøknad
Vi er din profesjonelle representant i møte med kommune og annen myndighet. Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon i alle ledd av en byggeprosess. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, noe som betyr at vi kan stå ansvarlig som søker og prosjekterende i alle typer bygg.

Arealplanlegging
Vi har bred kompetanse i utarbeidelse av reguleringsplaner. Vi gjennomfører prosessen med kommunen og tar hånd om alle innspill fra publikum og offentlige myndigheter. Ofte utarbeider vi prosjekter som reguleringsplanene sys sammen med. Vi fremmer innspill til kommuneplanrulleringer og gir råd rundt ønskede arealdisposisjoner.

Ta gjerne kontakt dersom det er ting du lurer på!

Bli bedre kjent med oss via vår INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/solli_arkitekter_as/

Se vår web-side:
www.arkitektsolli.no

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


annet format as (6 bilder)
Ljøterud Ødegård Kongsberg AS Arkitekter MNAL (15 bilder)
Solli Arkitekter AS (8 bilder)
Baus Arkitektur AS (4 bilder)