Søknadsrekord i MAKS-søk

Innspurt før påskeferie og amnesti i Oslo ga tydelig utslag på søknadsmengden

I mars 2023 ble det registrert en historisk høy andel digitale søknader gjennom MAKS-søk, med en total på 874 søknader fordelt på alle søknadstrinn. Dette er en økning på 100 søknader sammenlignet med samme måned i fjor, og en solid overgåelse av forrige rekord på 805 søknader fra juni 2022.

Økningen kan delvis tilskrives amnestiet for bygge- og deleforbud som nylig ble innført i Oslo, se egen artikkel. Søknader til Oslo kommune har økt betydelig fra gjennomsnittlig 15% til 22%. I forhold til januar og februar i år, har antall ramme- og ett-trinnssøknader til Oslo nesten doblet seg fra ca. 45 januar og februar til nesten 90 i mars.

Vi opplever en jevn stigning av brukere og søknader som går gjennom MAKS-søk. Løsningen utvikles og forbedres stadig, og har det siste året gjennomgått store endringer.

Noen av de nyeste endringene inkluderer et forbedret menyoppsett, bedre oversikt og funksjonalitet rundt erklæringer og mulighet for søknad om automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet. Disse endringene har bidratt til en mer effektiv og brukervennlig søknadsprosess.

I løpet av året vil det komme flere større endringer i MAKS-søk. Blant annet vil det bli mulig å supplere søknader og benytte seg av digital signatur fra tiltakshaver.

Vi ønsker nye og gamle brukere velkomne til å teste løsningen.

Relaterte saker


Mest leste saker