SirkulæriTET 2021

Regjeringens ambisiøse strategi for en grønn og sirkulær økonomi peker på standarder som viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Standard Norge ønsker velkommen til konferanse 16. november 2021 om hvordan dette kan gjøres i praksis.

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at norske interesser blir ivaretatt når nye internasjonale standarder for sirkulær økonomi utvikles, og sørge for økt kunnskap om hvordan standarder kan være med på å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe mål mot 2030 og 2050, og felles standarder er helt avgjørende for måloppnåelsen.

Konferansen skal belyse hvorfor standarder kan bidra innenfor mange sektorer og på tvers av sektorer og hvordan Norge kan være i tet i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som ligger foran oss.

Mer informasjon og påmelding her.

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt / Web
Dato: 16. november 2021
Tid: kl.08:30 - kl.11:15