Revidert SHA-veileder og spørreundersøkelse om usikkert arbeid i høyden

Revidert SHA-veileder og spørreundersøkelse om usikkert arbeid i høyden

Ny SHA-veilder

Arkitektbedriftene og RIFs felles SHA-veilder er revidert. Veilderen finnes på våre nettsider under Verktøy >Veiledere. Ny veileder, og nytt skjema for fareidentifikasjon, ersatter veilederen fra 2019. 

 

Arkitektenes innspill er viktig for å redusere risiko på byggeplass

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er et samarbeid for å skape en skadefri og sikker bygge- og anleggsnæring. I forbindelse med et arbeid som skal se på hvordan byggherrer og prosjekterende kan velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden gjennomfører samarbeidet en spørreundersøkelse. Undersøkelsen blir sendt til alle parter i bransjen (byggherrer, prosjekterende, utførende, myndigheter, leverandører osv.). Det er viktig at også arkitektene kommer med sine innspill.

Vi oppfordrer derfor arkitekter med prosjekter hvor arbeid i høyden er en relevant problemstilling til å svare på undersøkelsen.

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden? - SfS BA

Undersøkelsen er anonym og tar ca. 10 minutter. 

Relaterte saker


Mest leste saker