Renovering av bygg i Bergen 30. nov

Det finnes et stort potensial for energireduksjoner i eksisterende bygningsmasse. En av de viktigste barrierene for gjennomføring av rehabiliteringprosjekter er ofte finansiering. Treteknisk Institutt og Høgskolen i Bergen inviterer til fagkonferanse og diskusjon rundt løsninger og utfordringer knyttet til energioppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Program

08:30–09:00 Registrering og velkomst
Kaffe, te og noe å bite i.

09:00–09:15 ABRACADABRA: Premisset for prosjektet er at finansiering og prosjektøkonomi er en stor hindring for energioppgradering av bygg. Hvilke utfordringer og muligheter er knyttet til oppgradering av bygg i Europa?
Introduksjon og presentasjon av pågående arbeid ved Kristian Bysheim, prosjektleder, Treteknisk.

09:15–09:45 Påbygg i tre
Presentasjon av ulike løsninger og eksempler på tilbygg.
Thomas Orskaug, Treteknisk

09:45–10:15 Oppgradering av borettslag
Terje Trengereid fra Vestbo presenterer pågående prosjekter på Lynghaug, Rå borettslag og Stranden boliglag.

10:15–10:30 Kaffepause

10:30–10:45 Finansiering av energioppgradering
Vil bli annonsert senere.

10:45–11:05 Energisparing og hygrotermisk masse
Kristine Nore fra Treteknisk presenterer muligheter for energisparing og forbedret innemiljø gjennom valg av byggematerialer.

11:05–11:30 Rehabilitering og etterisolering
Henning Thorsen, Termowood

11:30–12:00 Oppsummering og diskusjon
- Hvilke utfordringer har vi knyttet til energioppgradering?
- Hvilke muligheter har vi for å finansiere energioppgraderinger?
- Hviltke barrierer hindrer slike prosjekter?
- Hvilke løsninger har vi i dag?
- Må vi utvikle nye løsninger?

12:00–13:00 Lunsj

 

 

The project ABRACADABRA (http://www.abracadabra-project.eu/) is based on the prior assumption that non-energy-related benefits play a key role in the deep renovation of existing buildings.

In particular, ABRA actions focus on the creation of a substantial increase of the real estate value of the existing buildings through a significant energy and architectural transformation. The central goals of the proposal consist of an important reduction of the pay back time of the interventions, a strengthening of the key investors’ confidence, increasing quality and attractiveness of the existing buildings’ stock and, finally, reaching a concrete market acceleration towards the Nearly Zero Energy Buildings target.

Se mer på Høyskolen i Bergen sine nettsider her.

Praktisk informasjon

Sted: Høgskolen i Bergen, Kronstad
Dato: 30. november 2016
Tid: kl.08:30 - kl.12:00

Pris: Gratis, påmelding til høyskolen