Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Kursinnhold revidert i 2019.

Praktisk informasjon

Sted: Bjørvika konferansesenter, Oslo
Dato: 19. november 2019 - 20. november 2019
Tid: kl.09:00 - kl.16:00