Prosjektoversikt i MAKS-søk

Bedre oversikt i søknadsløsningen

Det har kommet et nytt menypunkt i MAKS-søk: Prosjektoversikt. Vi har begynt å jobbe med å forbedre oversikten av filer, foretak og erklæringer som er lagt til i søknaden. 
Det er foreløpig en Beta-versjon da vi ønsker å få tilbakemelding fra brukerne om hvordan det fungerer i praksis. Send oss gjerne innspill til forbedringer eller flere funksjoner som dere ønsker til maks@arkitektbedriftene.no.

Så langt har vi i innført 4 faner:

Filer

Alle filer som er lagt ved i søknaden, uavhengig av søknadstrinn, er samlet her. Du kan velge å se alle vedlegg per søknadstrinn eller å sortere vedleggene etter vedleggsgruppe uavhengig av trinnet. 

Ansvarsområder

Her får du en utvidet visning av gjennomføringsplanen, som inkluderer blant annet kontaktpersoner. I tillegg kan du se historikken for samsvarserklæringer, tilordnet det konkrete IG-trinnet.

Erklæringer

For erklæringer har vi innført en egen fane der du kan se alle erklæringer som er opprettet, sendt, godkjent eller avvist per foretak og ansvarsområde. Her er det mulig å supplere med egne kommentarer. 

Nabovarsel

Den siste fanen gir en oversikt over nabovarsel som er sendt i prosjektet. Du får en oversikt over selve varselet, merknader mm. 

Relaterte saker


Mest leste saker