Prosjektledelse i et kommunikasjonsperspektiv

Alle vet at samhandling og kommunikasjon er nøkkelen til suksess i små og store prosjekter. Men jobber vi bevisst nok med denne sammenhengen i hverdagen?
Vi har de gode prosjektmodellene, men hvordan sikrer vi at kommunikasjon blir en effektiv bit av disse?

Ina Aspestrand, ekspert på prosjektledelse og eiendomsutvikling i Rambøll, vil vise hvordan stor vekt på involvering av alle parter fra tidlig fase bidrar til effektive prosesser med god eierstyring og økt verdiskaping fra start til slutt.

 

Johan Grieg Alberts, ansvarlig for lederutviklingsprogrammet i Metier, har lang erfaring fra med å jobbe med kultur og kommunikasjon i store prosjekter. Han vil snakke om hvordan takle faglig ulikhet og kulturforskjeller i byggebransjen, om roller og forventningsavklaring, og om hva som faktisk virker i ledelse.


14:00 Ankomst, enkel servering og kunstnerisk innslag
14:30 Velkommen ved Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll
15:00 Ina Aspestrand, Rambøll; Effektive prosesser gjennom involvering
15:30 Johan Grieg Alberts, Metier; Hvorfor får arkitekten all oppmerksomheten - samarbeid og kommunikasjon - roller og forventninger
16:15 Diskusjon og oppsummering av Halvard Kilde, administrerende direktør i Metie

Praktisk informasjon

Sted: Cafe de Concert, Tjuvholmen allé 25, Oslo
Dato: 26. august 2014
Tid: kl.12:00 - kl.15:00