Prosjektering av passivhus - hva med plusshus? nye kurs 2015

Bengt Gunnar Michelsen og Thomas Orskaug gir deg en innføring i prosjektering av passivhus og bruk av trekonstruksjoner, med fokus på bolig. 

 

Følger du kurset dag 1, og dag 2 sesjon 1 kan du avslutte kurset med en test (får med hjem). Dersom du består testen vil du bli oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere i prosjektering av passivhus.

Passivhusstandard - Energidesign - Energiberegninger - Energimerkeordningen - Tekniske installasjoner

Bygningsfysikk - Lavenergihus

 

Ønsker du å oppdatere deg vedrørende plusshus - bruk av trekonstruksjoner og relevante prosjekter fra inn og utland kan du delta på sesjon 2, fredag 9. Januar.

 

Du kan delta på en eller begge dager etter eget ønske, se påmelding under.

vårt kurs ”prosjektering av Passivhus – hva med plusshus er”

Praktisk informasjon

Sted: Trondheim
Dato: 8. januar 2015 - 9. januar 2015
Tid: kl.09:00 - kl.14:30
Påmeldingsfrist: 12. desember 2015