Profesjonskurs for ferske arkitekter 13. november

Arkitektbedriftene byr igjen på profesjonskurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen, og sider av faget det i liten grad undervises i på skolene. Målet er å gi ferske arkitekter en bedre forståelse av gangen i prosjektene, og lovverket og rammene rundt.

Kursholdere er Geir Egil Paulsen og Ketil Moe, begge arkitekter med lang prosjekt- og ledelseserfaring. Målgruppe for kurset er arkitekter med ca. 0-4 års erfaring. 

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere:

«Profesjonelt, interessant og nyttig.»

«Kanskje det mest effektive og velstrukturerte kurset jeg har tatt. Litt intenst å gå gjennom det så komprimert, men til gjengjeld veldig effektiv bruk av arbeidstid.»

«Veldig dyktige!»

«Likte godt at kurset gjekk frå det store bildet til veldig praktiske eksempel.»

 

PROGRAM 

09:00 - 10:15       

Oppdragets hovedinnhold, fase for fase  (Ketil Moe)

10:30 - 11:45       

Lovverket bestemmer (offentlige rammebetingelser) (Geir Egil Paulsen)

11:45 – 12:30      

LUNSJ

12:30 - 13:45       

Nivåene i lover, forskrifter og veiledere  (Ketil Moe)

14:00 – 15:15      

Prosjektutvikling, ansvar og tiltaksklasser i byggesaker  (Ketil Moe)

15:30 – 17:00      

Kvalitetssikring i prosjekter og MAKS  (Geir Egil Paulsen)

 

Geir Egil Paulsen er partner i Archus arkitekter og tidligere utviklingssjef i Arkitektbedriftene. Ketil Moe er forfatter av arkitekturbøker, og tidligere president i NAL og partner i HRTB arkitekter.

Det tas forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte. Avmelding etter 9. november faktureres.

Oppgi i kommentarfeltet i påmeldingen dersom du er student eller arbeidssøkende.

Praktisk informasjon

Sted: Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo
Dato: 13. november 2018
Tid: kl.09:00 - kl.17:00

Pris medlem: 1 500,-. Aspirantmedlemmer 1 200,-.
Pris ikke-medlem: 2 500,-. Studenter og arbeidssøkende 500,-.