Prefabrikerte bygningsmoduler

Bransjemøte om prefabrikkerte bygningsmoduler hos SINTEF.